Úzkorozchodná trať Osoblaha – Třemešná ve Slezsku

Provoz na této trase byl zahájen již v roce 1898. Trasa spojuje následující obce Osoblažska: Osoblaha – Bohušov – Koberno – Slezské Rudoltice – Amalín – Horní Povelice – Dívčí Hrad – Liptáň – Třemešná ve Slezsku. Na trati s rozchodem kolejí 760 mm a délce 20,3 km se nachází celkem 102 oblouků, z nichž 24 má poloměr 100 m nebo menší.

Úzkorozchodná trať Osoblaha

Úzkorozchodná trať Osoblaha

Úzkorozchodná trať Osoblaha

Úzkorozchodná trať Osoblaha

Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 470 000 Kč
Dotace: 235 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 8/2009

Díky dotaci bude zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti k projektu ,,Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“, jehož cílem je obnova hasičských zbrojnic v 6 obcích Mikroregionu Krnovsko – Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Úvalno, Třemešná a Zátor. Díky tomuto projektu dojde k obnově střech, fasád, výměnám oken, vrat, opravám elektroinstalací a dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba k provozu hasičských zbrojnic.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.