20. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 12. 2007
Místo konání: Ludvíkov

Valná hromada mj. schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2008
 • bez výhrad rozpočtové výhledy Mikroregionu Krnovsko na roky 2009 a 2010
 • inventarizační komisi pro rok 2007
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008.

Valná hromada mj. projednala:

 • záměr na uspořádání „Letních her Mikroregionu Krnovsko“
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
 • harmonogram projektových opatření PRV na rok 2008 a plán výzev ROP NUTS II Moravskoslezsko na rok 2008.

19. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2. 10. 2007
Místo konání: Zátor

Valná hromada mj. schválila:

 • zprávu revizní komise
 • řádné členské příspěvky na rok 2008
 • přípravu projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

 • uzavření partnerské smlouvy s okresem Prudnik
 • zastoupení mikroregionu na konferenci „Evropské příležitosti regionu“ v Ostravě ve dnech 4. – 5. 10. 2007

17. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 5. 2007
Místo konání: Holčovice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení orgánů svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • přijetí dotace na projekt „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
 • přijetí dotace na projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

 • účetní záležitosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
 • výstupy projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru odpadu v MRK“
 • možnosti podpory vzdělávacích a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území Mikroregionu Krnovsko

16. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 12. 2006
Místo konání: Liptaň

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 a 2009
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

Valná hromada mj. projednala:

 • postup realizace projektu „Partnerstvím k prosperitě“
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2006
 • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006

15. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 10. 2006
Místo konání: Dolní Moravice

Valná hromada mj. schválila:

 • členské příspěvky obcí Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005

Valná hromada mj. projednala:

 • projekt firmy EKOKOM na rok 2007
 • program podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2007

13. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 6. 2006
Místo konání: Janov

Valná hromada mj. schválila:

 • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • zprávu inventarizační komise o provedení fyzické i dokladové inventury majetku a závazků svazku obcí Mikroregionu Krnovsko sestavenou ke dni 31. 12. 2005
 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2005
 • seznam vybraných projektů MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., ze dne 21. 6. 2006 k jejich realizaci v rámci 3. kola programu LEADER ČR.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprovoznění internetových stránek Mikroregionu Krnovsko v polské verzi
 • nový stavební zákon
 • nové možnosti týkající se odpadového hospodářství obcí.

12. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 30. 5. 2006
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada schválila:

 • přijetí dotace na projekty:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.