39. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 6. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 18/25

Valná hromada schválila:

 • inventarizační zprávu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012
 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 (období 1. 1. – 31. 12. 2012) včetně výsledku hospodaření
 • bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu běžného účtu, účtu ČNB a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 5. 2013
 • stav úhrady členských příspěvků obcí Mikroregionu Krnovsko

38. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 12. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 17/25

Valná hromada schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2013
 • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky 2014-2015
 • plán inventur Mikroregionu Krnovsko pro rok 2012
 • příkaz předsedy Mikroregionu Krnovsko k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012
 • inventarizační komisi pro rok 2012 ve složení: Zdeňka Matyáštíková – předseda, Ing. Mojmír Pargač – člen, Marcela Hrancová – člen
 • odpisový plán na rok 2013
 • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2012
 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

37. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 18. 10. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost
Přítomno: 19/25

Valná hromada schválila:

 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“
 • uvolnění 6.000 Kč na zajištění oběda pro školení účetních Mikroregionu Krnovsko
 • uvolnění částky 15.000 Kč na žákovskou ligu stolního tenisu
 • konání 38. valné hromady dne 13. 12. 2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Krnov, Hlavní nám. 1

Valná hromada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
 • Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2012