17. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 5. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • postup realizace projektů:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

Správní rada mj. projednala:

 • harmonogram a organizační zajištění projektu “Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko”

15. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 7. 3. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • realizaci projektu “Internetové stránky MRK – cizojazyčné mutace”.
 • provedení auditu za rok 2006 prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • vyhodnocení “Zimních her Mikroregionu Krnovsko”
 • zprávu o projektech podaných do programů Moravskoslezského kraje
 • zprávu o činnosti místní akční skupiny “Rozvoj Krnovska, o.p.s.”

14. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 4. 1. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení 2 projektů za Mikroregion Krnovsko do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • předložení společného projektu obcí Jindřichov, Janov a Petrovice se zaměřením na podporu kulturního a společenského života zúčastněných obcí do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

12. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 11. 2005
Místo konání: Linhartovský zámek

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • zvýšení členských příspěvků na rok 2006 o 2,- Kč/ obv pro předložení Valné hromadě
 • předložení společného projektu v rámci GS Jednotný komunikační styl – vytvoření systému informování turistů – informační skříňky vč. map.

Správní rada mj. projednala:

 • harmonogram a organizační zajištění projektu “Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko”
 • návrh na volbu orgánů MRK – předseda, místopředsedové, revizní komise, správní rada
 • plán činnosti na rok 2006
 • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech “Travel in the Czech republic”, “103 premiér v ČR”, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska)

11. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 19. 7. 2005
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • prezentaci Mikroregionu Krnovsko v časopise TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC

Správní rada mj. projednala:

 • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
 • možnost vytvořit Sdružení vlastníků obecních lesů
 • informaci o možnosti zřízení širokopásmového internetu v obcích MRK