24. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 9. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 2/2007 bez výhrad
 • zhotovení drobných propagačních materiálů

Správní rada mj. projednala:

 • zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2007

23. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 3. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • podání žádosti na pronájem nebytových prostor v Krnově
 • zhotovení propagačních materiálů – map Mikroregionu Krnovsko – v česko-anglické a česko-německé verzi.

Správní rada mj. projednala:

 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2007 prostřednictvím KÚ MSK
 • vyhlášené dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj
 • systém tříděného sběru odpadu v rámci Mikroregionu Krnovsko.

22. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 1. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení společných projektů do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007:
  • Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Správní rada mj. projednala:

 • závěrečná a průběžná vyúčtování projektů za rok 2006.

20. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 9. 2006
Místo konání: Linhartovský zámek

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • uzavření smluv na realizaci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“.
 • zpracování společného projektu s názvem „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“.

Správní rada mj. projednala:

 • iniciativu senátorů ČR týkající se změny v rozpočtovém určení daní pro rok 2007 ve prospěch malých obcí.
 • Projekt „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2007“.

17. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 5. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • postup realizace projektů:
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
  • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
  • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
  • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

Správní rada mj. projednala:

 • harmonogram a organizační zajištění projektu „Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko“

15. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 7. 3. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • realizaci projektu „Internetové stránky MRK – cizojazyčné mutace“.
 • provedení auditu za rok 2006 prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • vyhodnocení „Zimních her Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu o projektech podaných do programů Moravskoslezského kraje
 • zprávu o činnosti místní akční skupiny „Rozvoj Krnovska, o.p.s.“

14. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 4. 1. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení 2 projektů za Mikroregion Krnovsko do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

 • předložení společného projektu obcí Jindřichov, Janov a Petrovice se zaměřením na podporu kulturního a společenského života zúčastněných obcí do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.