57. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 4. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada schválila:

 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2013
 • finanční příspěvek 5.000 Kč pro Mgr. Ludmilu Čajanovou na dotisk knihy „Setkání u kaple“ s podmínkou předání 9 ks výtisků knihy Mikroregionu Krnovsko

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavech bankovních účtů (ČNB a ČS) a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2013
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko de dni 31. 3. 2013
 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

56. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:24

Správní rada schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2012
 • odpisový plán Mikroregionu Krnovsko na rok 2013

Správní rada vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2012
 • vytvoření účtu u ČNB nejpozději k 31. 3. 2013 pro účely čerpání dotací
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2012

55. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 8/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 10. 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

 • schválení rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2015
 • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč