Co nabízíme

  • Odborné poradenství a informovanost obcí
  • Administrativní či právní podporu obcím
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek a dotací
  • Podpora při propagaci akcí obcí, NNO
  • Realizaci společných akcí, postupů a projektů
  • Prostor pro sdílení dobré praxe obcí