Mikroregion Krnovsko, jako dobrovolný svazek obcí, každoročně vytváří a předkládá projektové žádosti do vyhlašovaných programů a dotačních titulů. S ohledem na potřeby a finanční možnosti mikroregionu se jedná především o projekty neinvestičního charakteru, jejichž cílem je zajistit dostatečnou a vhodnou propagaci mikroregionu i jeho řádný chod. Zároveň mikroregion každoročně uskutečňuje společné akce, do kterých se aktivně zapojují všechny obce daného území.

Příprava i realizace těchto projektů a akcí směřuje k prohloubení spolupráce a partnerství nejen mezi obcemi, ale i školami, podnikatelskými subjekty a dalšími organizacemi mikroregionu. Snahou je, aby se tyto akce staly tradičními a dle svého charakteru zvýšily zájem o toto příhraniční území.

Výpis jednotlivých projektů a akcí

Fotografická soutěž “podzim v obci”

MIKROREGION KRNOVSKO VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ Podmínky soutěže: 1. Každý soutěžící pošle minimálně jednu fotografii pořízenou v letošním roce a představí „podzim v obci“. Maximální počet fotografií bude 5. 2. Fotografie mohou být zaslány až do konce měsíce listopadu a to mailem na adresu: info@mikroregionkrnovsko.cz. 3. Fotografie budou označeny příhodným názvem, udáním místa, jménem a příjmením autora, adresou bydliště a emailem. 4. […]

Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko. Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP: ekologie a životní prostředí kultura registrovaný sport a tělovýchova sociální věci vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667 Max. výše dotace: max. 70% […]

Všechny projekty a akce