Hraniční přechody

V současné době se na území Mikroregionu Krnovsko nachází 3 hraniční přechody malého pohraničního styku, 1 mezinárodní hraniční přechod bez omezení tonáže, 1 mezinárodní hraniční přechod s omezenou tonáží a 1 hraniční přechod pro osobní automobily určený pouze pro občany ČR a PR.

Přechody určené výhradně pro malý pohraniční styk

Přechod MPS Charakter Rozsah dopravy Provozní doba
Úvalno - Branice 3 P,C,M do 50 ccm, ZT denně (6 - 22 hod.)
Chomýž - Chomiaża 3 P,C denně (6 - 22 hod.)
Linhartovy - Lenarcice 3 P,C,M do 50 ccm, ZT denně (6 - 22 hod.)

Charakter: 3 - přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, ZT - zemědělská vozidla. Stav k 1. 7. 2003

Silniční hraniční přechody

Hraniční přechod Charakter Rozsah dopravy Provozní doba
Krnov - Pietrowice 1, 3 P, C, M, OA, B, N1 Nepřetržitě
Osoblaha - Pomorzowicki 2, 3 P, C, M, OA Nepřetržitě
Bartultovice - Trzebina 1, 3 P, C, M, OA, B, N Nepřetržitě

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava, N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů)

email Mikroregionu Krnovsko: info@mikroregionkrnovsko.cz

Designed and programed by Martin Formánek |2004-2016|
Valid XHTML 1.0! Valid CSS PHP powered
Služební stránky