Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Členem Valné hromady je statutární zástupce člena svazku obcí nebo jiný plnou mocí pověřený člen zastupitelstva obce chybějícího řádného zástupce člena svazku obcí. V současné době tvoří Valnou hromadu zástupci 25 členských obcí mikroregionu. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň dvě třetiny členů. Zasedání Valné hromady se konají nejméně 1x ročně.

Z jednání valné hromady

39. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 6. 2013 Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro Přítomno: 18/25 Valná hromada schválila: inventarizační zprávu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 (období 1. 1. – 31. 12. 2012) včetně výsledku hospodaření bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 Valná hromada vzala na vědomí: […]