Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou. Správní rada má 9 členů, jejími členy jsou vždy předseda a dva místopředsedové. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň 5 členů.

Z jednání správní rady Mikroregionu Krnovsko

57. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 4. 2013 Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko Přítomno: 7/9 Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY: Správní rada schválila: zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2013 finanční příspěvek 5.000 Kč pro […]