mapaMikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Severní strana mikroregionu je shodná se státní hranicí s Polskou republikou, dále sousedí s okresem Jeseník a Opava, na jižní straně sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností – Bruntál.

→ Přečtěte si více o charakteristice Mikroregionu Krnovska

Novinky

Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko. Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP: ekologie a životní prostředí kultura registrovaný sport a tělovýchova sociální věci vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667 Max. výše dotace: max. 70% […]

Přečtěte si všechny novinky